Oprogramowanie medyczne

Program mMedica to oprogramowanie dla: przychodni, szpitali, indywidualnych praktyk lekarskich. Bardzo pomaga w organizacji pracy, gromadzi dane medyczne oraz wspomaga rozliczenie z NFZ.

Podstawowe cechy mMedica:

 • Pełne rozliczanie z NFZ
 • Bogaty pakiet narzędzi, które wspomagają oraz przyspieszają obsługę pacjenta
 • Pełna komunikacja z NFZ – automatyczne przesyłanie i odbieranie danych, import słowników udostępnianych przez NFZ, obsługa korekt za rok bieżący i rok poprzedni
 • Rozbudowa programu w formie rozszerzeń (bez konieczności zakupu nowego programu)
 • Płynne przejście z Pakietu Świadczeniodawcy – możliwość przeniesienia danych z roku bieżącego oraz poprzedniego
 • Możliwość wyboru odpowiedniej wersji aplikacji
 • Zapewnia bezpieczeństwo przechowywania danych, tworzenie kopii zapasowych, możliwość odtwarzania bazy na podstawie danych zgromadzonych w NFZ
 • Zachowanie ciągłości rozliczeń – kontrola limitów, poprawne sprawozdania zbiorcze
 • Obsługa funkcji związanych z systemem RUM (centralny słownik personelu, karty elektroniczne, kupony)
 • Zabezpiecza przed przesłaniem raportu za ten sam okres z Pakietu Świadczeniodawcy i mMedica
 • Korzysta z wydajnej i bezpłatnej bazy danych, która pozwala na pracę w dużych instalacjach sieciowych (tzn. nawet najprostsza wersja programu ma możliwość pracy w sieci obsługującej wiele stanowisk)

Program mMedica – Podstawowe funkcje:

 • Gromadzenie niezbędnych danych pacjenta
 • Ewidencja dokumentów ubezpieczeniowych
 • Pobranie statusu ubezpieczenia z eWUŚ
 • Wysyłanie powiadomień i przypomnień e-mail
 • Scalanie pacjentów
 • Zbiorcza archiwizacja pacjentów
 • Wprowadzanie i przegląd deklaracji
 • Prowadzenie kolejek oczekujących
 • Wyznaczanie pierwszego wolnego terminu
 • Terminarz- proste planowanie wizyt
 • Podgląd harmonogramów pracy
 • Elektroniczny podpis kwalifikowany