Każda zalegalizowana waga musi zawierać na tabliczce znamionowej takie informacje:

  • model urządzenia i nr seryjny,
  • nr dopuszczenia (nr zatwierdzenia typu),
  • parametry metrologiczne (obciążenie, działka, wartość tary, itp.),
  • znak CE wraz z literą M, obok znaku CE i litery M ostatnie dwie cyfry roku przeprowadzonej oceny zgodności,
  • numer jednostki notyfikowanej,
  • symbol klasy (np. III),
  • informacje na temat producenta.